lördag 21 juni 2003

Sex

Sex är bland djuren en fortplantningsinstinkt. Hos den art som står oss genetiskt sätt närmast: Dvärgschimpanserna används också sex till som utryck för sociala relationer, skaffa mat, knyta kontakter, rövslickeri (!), visa uppskattning, hälsa på varann. Så åkk för människan?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar