torsdag 17 mars 2005

Framtidens jobb

År 1870 arbetade 72 % av befolkningen i jordbruket, nu är antalet 2 %. 1960 arbetade 36 % i industrin nu är antalet 17 %. Produktionen i jordbruket och industrin är, trots minskade arbetstillfällen, större nu än förr. Detta är i grunden positivt och beror på den tekniska utvecklingen.

En stor del av det vi konsumerar tillverkas på andra platser än där vi själva bor. Det sker ett varuutbyte som ökar välfärden i samhället. För att handeln skall fungera behövs dock en balans mellan import och export.

Det nya nu är att jobben flyttar till Öst-Europa och Kina. Risken finns att produktionen också minskar vilket medför att vi blir fattigare. En möjlighet är dock att en minskad varuexport kan kompenseras av en ökad tjänsteexport. Om vi med ökad produktivitet kan behålla den produktion som finns eller öka tjänsteexporten finns möjligheter till att nya jobb kan skapas.

Vilka är då dessa framtidens jobb? I industrin, kan rymdindustrin växa. Sveriges ödsliga och nordliga läge i kombination med stort tekniskt kunnande är en fördel för landet. Tjänsteexporten kan öka, vi delar med oss av vårt kunnande. Vården är en eftersatt sektor som fler kan arbeta i. Det som under de senaste 50 åren vuxit mest är upplevelse- och fritidssektorn och den torde nog gå mot en mättnad. Det som återstår då är de andliga värdena, något som förr var en stor del av samhället, men kanske är allt för marginaliserat nu. Fler schamaner alltså.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar