söndag 27 mars 2005

Inte så enkelt

Om allting vore så Enkelt att livet fungerar som en maskin. Först finns ingenting sedan sätts maskinen på och den arbetar och producerar ett resultat och sedan stängs den av och det finns ingenting. Om världen vore så skulle inget liv efter döden finnas. Men nu tycks världsalltet inte vara så enkelt. Kvantfysiken visar att fysiken är mycket mer komplext och fungerar inte så enkelt som en maskin. Enbart 4 % av alltet är materia, vad resten är vet vi inte. Vi kan uppfatta 4 dimensioner, medan det borde finnas 11 för att allt skall hänga samman. Det kan finnas parallella universum, där vi är en liten del av ett komplext skeende. Allt sådant pekar på att det finns något större som vi inte förstår, och ett liv efter döden kan vara en del av detta. Individen är ganska liten i ett sådant sammanhang, så ett medvetande efter döden är nog på en helt annan nivå än vad vi kan föreställa oss.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar