söndag 15 oktober 2006

Djuret Människan

• Släktskap
Människan utgör tillsammans med Schimpansen och Bon-Bon-apan en egen släkt bland primaterna.
• Flocklevande
Djuret fungerar bäst i mindre grupper.
• Revir
Flocken upprätthåller revir gentemot andra flockar
• Hanarna styr
Flocken styrs av hanar. I viss mån förekommer det en rangordningen mellan djuren.
• Socialt liv
Vanligast formen av parbildning är monogami, vilket är ett undantag bland däggdjuren. Men det förekommer också andra former av parbildning.
• Sexualitet
Honorna är sexuellt aktiva hela året. Utövar också sex för att skapa sociala band mellan individerna
• Aggressivitet
Ett mycket aggressivt djur. Har utrotat mängder av djurarter, däribland konkurrerande hominoider
• Intelligens
Utan tvekan det mest intelligenta av alla djuren

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar