söndag 18 mars 2007

Tredje Världskriget

För några veckor sedan sköt kinesiska robotar ned en satellit, sin egen naturligtvis. Kina har också den senaste tiden slutit allians med många av tredje världens länder. Är det en förberedelse mot det Tredje världskriget?

Krig har alltid handlat om obalanser. De stora krigen om ekonomiska obalanser. Den stora obalansen i världen är att jordklotets resurser inte räcker till för att samtliga skulle ha samma resursutnyttjande som USAs: befolkning har. Miljön drabbas också hårt av västvärldens livsföring. För om även tredje världen, Indiens och Kinas befolkning skall få ett välfärdssamhälle krävs en stor omställning i västvärlden. Vi kan inte leva som nu utan måste dela med oss. Det kan ske fredligt eller med krig. Sverige och Europa måste då ställa sig på tredje världens sida .

Om det blir krig kan Tredje världskriget bli en återgång till enklare teknologiskt krig. Utan satelliter kommer inget av USA:s högteknologiska vapenarsenal fungera. Kina kommer att vinna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar