söndag 31 december 2006

Människor är kooperativa

Människor mår bäst av att vara tillsammans i mindre grupper säg 5 - 20 personer. Ensam är man inte människa och i ett för stort sällskap är man ingenting. I små grupper är man mest kreativ, utvecklar idéer och känner sig delaktiga i beslut. Detta är demokratins kärna. Den övre gränsen kan utsträcka sig till 50, 100 kanske max 2000 personer. Över detta blir det långt från besluten och människor känner sig frånvarande. Den kooperativa tanken som var så stark i början av 1900-talet startade som sådana små grupper i byarna runt omkring landet. Men med tiden blev rörelsen allt större och innehållet allt mer meningslöst.

Lönearbete är princip slavarbete där man lyder ägarens åsikter och målsättning. Detta mår varken anställda eller samhället bra av. En framtidstanke: Bäst vore om personer med samma målsättning kunde sluta sig samman i små kooperativa företag. Funkar inte idén så får man börja om från början i en annan konstellation. Ett skyddsnät måste finnas för alla. Om man kunde kombinera det lilla kooperativa företaget med effektiv produktion skulle man få det bästa av alla världar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar