måndag 15 november 2004

Två typer av människor

Det finns två typer av människor; om någonting blir fel tänker typ A, Det är inte mitt fel, det är ditt fel och typ B tänker det är mitt fel. Det är nog vanligare med Typ A.

onsdag 3 november 2004

Kina världens nya supermakt

1500 miljoner kineser vill nog ha mer av världens resurser som nu till stor del förbrukas av 290 miljoner boende i USA. Redan nu håller Kina på ta över som den ekonomiska motorn i världen. Man kan märka det på de höga olje- och råvarupriserna. Om 10 år har Kina tagit över som världens stormakt. Man kan då vänta sig mer kamp om de begränsade resurserna i världen. Frihandeln kan kollapsa vilket kan till ett tredje världskrig om världens begränsade resurser.

måndag 25 oktober 2004

Varför finns det ondska när Gud är god?

Ett försök att greppa Teodice-problematiken som lyder:

”Varför finns det så mycket ondska när Gud är god och allsmäktig samt skapade världen?”

Världsalltet är en symmetri av dimensioner; rum, tid och fler okända dimensioner. Där finns energi - ljus och mörker, tomhet och materia samt även okända krafter och materia. Det gudomliga är medvetandet och förmågan att skapa liv. Världsalltets kroppar – planeterna är en föränderlig värld där livet måste vara anpassningsbart för att kunna fortleva. Livet måste kunna förändras under mycket korta tider. Därför kan det inte vara en enda individ som lever i evighet, utan måste vara uppdelat i många individer som kan konkurrera med varandra för att omsätta och föröka sig. I denna kamp gäller det för djuren att äta men inte bli uppäten samt para sig. Djuren har för detta skapat revirskapande och hierarkier. I detta djurrike är egoismen centralt och i denna värld finns igen plats för svaga, ingen plats för medmänsklighet.

Människan härstammar från detta djurrike och som andra djur dödar man för att skaffa sig föda, parar sig och skapar hierarkier och revir. Den mänskliga intelligensen har dessutom gjort att människan är det djur som utrotat flest arter och även utrotat många inom sin egen art. I djurens kamp om överlevnad förekommer företeelser som från ett mänskligt perspektiv betraktas som ondska, men i djurens värld är en fördel i konkurrensen. Det är dödande av egen art, misshandel, tjuveri. I människans värld finns också lögner och svekfullt beteende. Man kan säga att ondskan härstammar från den djuriska kampen för att föra livet vidare. Men det gudomliga i människan har gett oss förmågan att vara moraliska, - att kunna fördöma det onda och bejaka det goda samt att ha andra mål med livet än den djuriska konkurrensen för att sprida livet.

måndag 18 oktober 2004

Hjärtat har bara plats för en person (i stunden) ?

När det gäller förälskelse / hängivenhet till människor, sportklubbar artister eller andra gudomligheter, finns det för stunden alltid en nummer ett. Man kan inte hålla på båda lagen i en match, hjärtat finns bara för en person. Sånt kan dock förändras med tiden. För en del kan den tidsrymden vara väldigt kort.

Nyskapande och kreativitet

Nyskapande och kreativitet är en kombination av misstag, stöld och galenskap.