söndag 16 januari 2005

Dubbelnatur

Vi lever på en tunn torkad skorpa av ett flytande järnklot. I järnet finns det starka strömmar som påverkar den tunna skorpan, den rör på sig, och spricker ibland, vilket får förödande konsekvenser för livet på planeten.

Men dom flytande strömmarna i järnet ger också upphov till den magnetism som skyddar oss från solens dödsbringande strålning. Solen vars livsbringande strålning är förutsättning för liv. Livets smartaste varelse på planeten är Människan, som ändå har förmågan att förstöra så mycket.

Alltet tycks vara dubbelnatur

måndag 10 januari 2005

Tsunamin, naturen och människan

Ögruppen Andamanerna mellan Indien och Burma drabbades hårt av tsunamin. Det befarades att de stenåldersfolk som bor där hade gått under. Men tvärtemot hade de klarat sig bra, trots att de till stor del försörjer sig på fiske i havet. Det antas att de har uppfattat faran och flytt mot högre nivåer innan flodvågen kom. Antagligen har de läst av naturen och sett olika tecken på att fara var annalkande. Eller har använt samma intuition som djuren har, de känner på sig när det blir fara.

Den moderna människan har förlorat kontakten med naturen. Trots informationssamhället och all undervisning i skolan. Naturen tränger sig allt mer på. Landsbygden avfolkas, djuren och därmed rovdjuren blir allt fler och tränger sig närmare in på samhällena. Stora skogsavverkningar leder till högre vårfloder och översvämningar och fler laviner. Sämre underhåll av elnätet ger mer elvabrott. Naturen kommer oss närmare och vi vill vara ändå vara Där (ibland), nära havet och vattnet och värmen. Men vi har för lite respekt för och kunnande om hur livet fungerar i skogarna, bland bergen, i snön och i havet.