måndag 23 juni 2003

Universum består mest av det okända

Universum är 13,7 miljarder år gammalt. Det består enbart av 4% materia, dvs stjärnor och planeter. 23 % är mörk materia - det vet man inte vad det är. 73% är mörk energi som inte heller vet vade det är?.

lördag 21 juni 2003

Naturen - ingen bra plats för människor och djur

Det är inte självklart att naturen är en bra plats för människor och djur, tvärtom den vilda naturen är en tuff miljö - det är en kamp mot allt . Den starkaste vinner. Total diktatur. Inget medlidande. Egoism. Rövslickeri. Allt som vi ser som moraliskt förkastligt - är motorn i naturen.

Mithras och julen

Vid midvintertid har det alltid funnits någon fest. Att vi firar jul just den 25 december beror på att Kyrkan bestämde detta datum på 300-talet e kr. Vid denna tidpunkt var kristendomen en av många mysterireligioner i det Romerska riket som kämpade om herraväldet över människorna. Den främsta konkurrenten var Mithrasdyrkan och Mithras födelse firades den 25 december. Den kristna strategin var att ta över hedniska högtider och gudar och klä dem i kristen klädedräkt. Mithras föddes liksom Jesus av enjungfru, visserligen i en grotta ( Jesus ansågs i början också vara född i en grotta) och uppvaktades med gåvor av trollkarlar som vägleddes till platsen av en ny stjärna.

Det är alltid försent...

Man är aldrig förberedd för den situation man befinner sig i, när man väl är det är det alltid för sent.

Samhället prioriterar specialister

Samhället prioriterar att människor blir specialister på något. Genom att bli det får man oftast högre lön men den uppoffring man gör för att bli specialist gör att man inte får tid för något annat, Om man däremot, lär sig mycket om allt får man oxå ett rikare liv, men ett inre sådant Det är sällan det går att kombinera...

Badtider och sjöjungfrur

Så här i badtider kan man påminna om att människan tog steget från apan och blev tvåbent vid havsstranden. Ett steg djupare och vi hade blivit helt vattenlevande. Sjöjungfrur kanske inte är en omöjlighet?

Bättre med budskap...

Det är ALLTID bättre med ett bra budskap och dålig utförande än bra utförande med ett dåligt budskap.

Honornas urval

Påfåglarnas fjäderplym är ett utryck för naturens slöseri och har tillkommit genom honornas urval. Detsamma gäller människans intelligens.

Jag borde ha skrivit nått smart!

Varför hävda sig?

Att så många människor har ett så stort behov att hävda sig och oftast genom att klanka på andra. Någonting måste ha gått snett i deras uppväxt?

Självförverkligande

Förutom att leva, äta och fortplanta sig är väl livets mening - självförverkligande. Antingen att själv bli så mycket förverkligad som det går, eller att tillhöra en grupp en identitet som förverkligar ens jag eller att idolisera någon annan som förverkligar en själv.

Vattenapan

Är jag inne på teorin om vattenapan. Människan blev människa i närheten av ett hav. Vi har likheter med vattenlevande däggdjur och vi är de enda aporna som kan äta råa skaldjur och fiskar. Det bör då ha varit efter Afrikas kuster, kanske Röda havet?

Spirituella platser

är just nu flummig. Finns det inte speciella färgkombinationer, tonkombinationer, platser som upplevs speciellt, inte utifrån tycke och smak utan är allmängiltiga för mänskligheten. Det kanske finns en plats där allt kan kombineras till en spirituell helhetsupplevelse.

Mera sex

Nån Gud eller naturen, måste ju anse att människosläktet; det går inte att lita på. De måste bli lurade för att göra barn. Det måste vara skönt, annars förökar sig inte människor. Samma sak gäller för djuren.

Sex

Sex är bland djuren en fortplantningsinstinkt. Hos den art som står oss genetiskt sätt närmast: Dvärgschimpanserna används också sex till som utryck för sociala relationer, skaffa mat, knyta kontakter, rövslickeri (!), visa uppskattning, hälsa på varann. Så åkk för människan?

Kristendomen en domedagssekt

Kristendomen var ursprungligen en domedagssekt. De första kristna trodde på världens snara undergång och därmed Jesus återkomst. Den tanken finns fortfarande kvar hos några kristna grupperingar i USA som också vill påskynda världens undergång, med hjälp av biologiska, kemiska och nukleära stridsmedel. Dessa grupper är betydligt farligare än Usama Bin Ladin.

Kärlek och förälskelse

Är inte kärlek och vänskap att dela med sig av sitt innersta, att låta andra ta del av ens liv och att ta emot andras innersta. Kärleken består också av beskydd och trygghet. Förälskelse
är en helt egen företeelse. Läs gärna
Francesco Alberoni.

fredag 20 juni 2003

Liv i Vintergatan

Betänk att Helios (Solen) är ca 5 miljarder år gammal, medan de äldsta stjärnorna i vintergatans centrum är 10 miljarder år. Om liv finns i centrum av Vintergatan har det haft 5 miljarder år mer på sig att utvecklas än på jorden. Skulle vi överhuvudaget kunna förstå ett sådant liv - skulle inte de (om de finns ) uppfattas som Gudar. Och om de finns borde de vid det här laget redan har varit här. Och har dom hittat liv så överger dom inte platsen utan har ständigt koll!

Om själen...som jag ser det

Själen, är något vi delar med andra levande varelser. Vi har fått hushålla med en liten del av den globala själen, vi fick den när vi föddes och vi ger den tillbaka när dör, men den finns alltid levande – i det förflutna, i nuet och i framtiden.

Hur vet vi att själen finns…
Det är att känna samhörighet med allt levande.
Det är att känna känslan av kärlek till allt levande.
Det är att känna tillit till tillvaron.
Det är godheten inom oss.
Själen är motsatsen till jagets egoistiska drivkraft.

Framtidsmänniskan

Enligt forskarna kommer människan att om några hundra år kunna byta ut alla trasiga delar och på så vis bli odödliga. Samtidigt som datorerna blir mindre och kan komma att opereras in i kroppen. Dataskärmar i ögonen, extra minne, logiskt stöd mm. Vi får en odödlig människa-maskin.

Människans släktskap med apan

Häng med här; Rent genetiskt delar vi ungefär 98,5 % av generna med Schimpansen och ca 97 % med Gorillan, Människan är närmare besläkt med Schimpansen, än vad Schimpansen är med Gorillan. Närbesläkta djur kan para sig och få avkommor tex Lejon och Tigrar samt Hästar och Åsnor. Man tror att Människan och Chimpansen oxå kan det!!!

Drivkraften...

Lite naiv, men pengar som drivkraft kanske kan om så där 1000 år ersättas ex. nyfikenhet eller medmänsklighet.

Nytt ljus i hemmen

Senaste inneflugan!? är lampor som gummibollar som kan flytta somkring i lägenheten. Vet inte hur de funkar. Men glödlampan är tillsammans med bilen och cykeln och tåget de 1800-tals uppfinningar som (ännu) finns kvar. Och glödlampan är på väg bort och in kommer ljus som liknar lysande dioder.