söndag 10 juni 2012

Mer innehåll desto bättre symboler

Idrottens klubbsymboler är en viktig del i att uttrycka klubbarnas identitet. Det skiljer lite från land till land, innehåll och artistisk tradition. Brittiska och Italienska är överlag lite bättre än andra. Men dåliga varianter finns överallt. De till vänster är de bättre och till höger de sämre: