söndag 2 december 2007

Julens gröna färg

Den näst viktigaste färgen till jul är den gröna färgen som kommer från den beklädda julgranen. Granen kom in i stugorna på 1800-talet i Sverige och var ett lån från Tyskland. Den äldsta traditionen finns belagt i södra Tyskland från 1500-talet. Äpplen var den ursprungliga dekorationen i träden och en tolkning är att trädet symboliserar livsträdet från Paradiset.

I samma trakter finns äldre traditioner där man hängde man upp bilder på helgon i träd utomhus. Före helgonens tid skulle samma träd ha dyrkats som heliga, bebodda av andar. Dessa träd var ursprungligen också livsträd.

Livsträdet symboliserar tre olika världar då dess rötter är fast i underjorden växer i den vanliga världen och sträcker sig upp mot himlen. Människans behov av andra världar efter döden, ett himmelrike och ett helvete.
Bild: Livsträdet på Överhogdalstapeten