söndag 27 maj 2007

Pingstens ursprung och Serapiskulten

Pingsten brukar förklaras som en hågkomst av att den heliga anden gav lärjungarna förmåga att tala främmande språk. Detta har också förknippats med tungomålstalande vilket är starkt inom just Pingstkyrkan.

Men tungomålstalande som i Bibeln främst förekommer hos Paulus och är ett gnostiskt förhållningssätt för att komma i kontakt med anden, dvs Gud inom människan. Egentligen inget med pingsten att göra och förmågan att tala främmande språk.

Men på samma sätt som Julen anses av de Kristna som Jesus födelsedag och Midsommar som Johannes Döparens födelsedag kan Pingsten vara ett arv från tidigare traditioner. Det fanns nämligen långt innan Kristendomen en kult som hade pingsten som sin viktigaste högtid. Det var Serapis-kulten. De hade korset som symbol, hade biskopar och dyrkade Kristus som sin Gud. De kallades också kristna av kejsare Hadrianus.

Den tidigaste källan för kristna är från från den Romerske Ståthållaren i Bitynien Plinius som ca 110 e kr, beskriver en växande sekt som han kallar kristna. De sjunger hymner vid soluppgången och dyrkar en gud som som de kallar för Kristus.

Det kan faktiskt vara Serapis-kulten han beskriver, hursomhelst skulle jag för att ta en känd frireligös som exempel, hellre föredra en sjungande Carola vid soluppgången än en tungomålstalande sådan.

tisdag 1 maj 2007

Anden i Diket

Såg häromdagen en gräsand som sov i ett vattenfyllt dike i vägrenen till E4:an, stans mest trafikerade väg. Det fanns andra pölar i närheten, men anden tyckte tydligen att avgaserna och trafikbullret var helt ok. Såg även ett gräsands-par som funderade på ett annat dike. Ibland funderar man varför man bor i staden och tränger sig bland avgaserna, när man kan hitta ett dike i skogen i en naturskön miljö.