söndag 27 mars 2005

Inte så enkelt

Om allting vore så Enkelt att livet fungerar som en maskin. Först finns ingenting sedan sätts maskinen på och den arbetar och producerar ett resultat och sedan stängs den av och det finns ingenting. Om världen vore så skulle inget liv efter döden finnas. Men nu tycks världsalltet inte vara så enkelt. Kvantfysiken visar att fysiken är mycket mer komplext och fungerar inte så enkelt som en maskin. Enbart 4 % av alltet är materia, vad resten är vet vi inte. Vi kan uppfatta 4 dimensioner, medan det borde finnas 11 för att allt skall hänga samman. Det kan finnas parallella universum, där vi är en liten del av ett komplext skeende. Allt sådant pekar på att det finns något större som vi inte förstår, och ett liv efter döden kan vara en del av detta. Individen är ganska liten i ett sådant sammanhang, så ett medvetande efter döden är nog på en helt annan nivå än vad vi kan föreställa oss.

torsdag 17 mars 2005

Framtidens jobb

År 1870 arbetade 72 % av befolkningen i jordbruket, nu är antalet 2 %. 1960 arbetade 36 % i industrin nu är antalet 17 %. Produktionen i jordbruket och industrin är, trots minskade arbetstillfällen, större nu än förr. Detta är i grunden positivt och beror på den tekniska utvecklingen.

En stor del av det vi konsumerar tillverkas på andra platser än där vi själva bor. Det sker ett varuutbyte som ökar välfärden i samhället. För att handeln skall fungera behövs dock en balans mellan import och export.

Det nya nu är att jobben flyttar till Öst-Europa och Kina. Risken finns att produktionen också minskar vilket medför att vi blir fattigare. En möjlighet är dock att en minskad varuexport kan kompenseras av en ökad tjänsteexport. Om vi med ökad produktivitet kan behålla den produktion som finns eller öka tjänsteexporten finns möjligheter till att nya jobb kan skapas.

Vilka är då dessa framtidens jobb? I industrin, kan rymdindustrin växa. Sveriges ödsliga och nordliga läge i kombination med stort tekniskt kunnande är en fördel för landet. Tjänsteexporten kan öka, vi delar med oss av vårt kunnande. Vården är en eftersatt sektor som fler kan arbeta i. Det som under de senaste 50 åren vuxit mest är upplevelse- och fritidssektorn och den torde nog gå mot en mättnad. Det som återstår då är de andliga värdena, något som förr var en stor del av samhället, men kanske är allt för marginaliserat nu. Fler schamaner alltså.