onsdag 26 oktober 2016

Styrkeförhållanden i världen

Det råder en allmän vilsenhet över länders storlek och styrka. Man kan mäta ett lands styrka på olika sätt. Ett är befolkningens storlek. Ett annat är den ekonomiska styrkan genom bruttonationalprodukten (BNP, på engelska GNP). Ett tredje sätt är den militära styrkan mätt i de årliga militärutgifterna.

I figuren visas befolkningen i mörkblått och mätt i miljoner invånare, BNP i grönt och militärutgifter i rött. Båda mätt i miljarder US dollar.

Befolkningsmässigt dominerar Kina och Indien. Kina är 2,7 ggr större än EU, 4,3 ggr större än USA och 9,7 ggr större än Ryssland. EU är 1,6 ggr större än USA och 3,6 ggr större än Ryssland. 

EU är satt som norm grafiskt sett med lika stora cirklar för befolkning som för BNP. USA utmärker sig med att ha den största BNP per capita: 56 tusen USD, EU har 32 tusen, Ryssland 9 tusen, Kina 8 tusen och Sverige 50 tusen.  Här ser man att Ryssland är en ganska perifer stat jämfört med EU men framförallt jämfört med USA.

Militärutgifterna i världen domineras av USA som är 1,3 ggr större än  EU, 2,6 ggr större än Kina och 2,4 ggr större än Ryssland. EU är 2,4 ggr större än Ryssland. Däremot räknat militärutgifter per BNP är Ryssland högst med 5% Jämfört med USA 3,3%. EU 1,5% och Kina med 2%. 


USA försörjs av sin viktigaste handelsvara dollarn. Den betalar både negativ handelsbalans och militärutgifter. Vi är alla med om att försörja USAs ekonomi. Skulle dollarn försvinna som handelsvaluta torde militärutgifterna halveras och BNP minskas betydligt. Figuren: USA No Dollar Effect. Omställningen skulle sannolikt även leda till en recession som skulle påverka USAs ekonomi ännu mer.