söndag 29 oktober 2006

Framtidens maskiner

Maskiner måste ideligen repareras och uppdateras. Det vore bättre om maskinerna kunde göra det själva. Sånt finns redan nu, de kallas för djur. Evolutionen har inte lyckats framställa hjulet eller reaktionsdriften. Det vi behöver i våra fordon. Men det klarar säkert gentekniken.

Så i framtiden har vi levande bilar och flygplan som reparerar sig själva och föder upp nya versioner. Förr hade vi hästen i framtiden finns Thomas the Tank Engine.

söndag 15 oktober 2006

Djuret Människan

• Släktskap
Människan utgör tillsammans med Schimpansen och Bon-Bon-apan en egen släkt bland primaterna.
• Flocklevande
Djuret fungerar bäst i mindre grupper.
• Revir
Flocken upprätthåller revir gentemot andra flockar
• Hanarna styr
Flocken styrs av hanar. I viss mån förekommer det en rangordningen mellan djuren.
• Socialt liv
Vanligast formen av parbildning är monogami, vilket är ett undantag bland däggdjuren. Men det förekommer också andra former av parbildning.
• Sexualitet
Honorna är sexuellt aktiva hela året. Utövar också sex för att skapa sociala band mellan individerna
• Aggressivitet
Ett mycket aggressivt djur. Har utrotat mängder av djurarter, däribland konkurrerande hominoider
• Intelligens
Utan tvekan det mest intelligenta av alla djuren

söndag 8 oktober 2006

Den andliga människan

Andlighet är enkelt. Det krävs inga böner för att uppnå andlighet. Det krävs inga offerriter. Det behövs ingen meditation Det behövs inga kurser för att lära sig andlighet.
Att vara andlig är helt enkelt att visa medmänsklighet.