söndag 7 maj 2006

Urval genom parningsdanser

I naturen är det hanarna som är pråliga och visar upp sig i parningsdanser medan honorna betraktar och gör sina urval. Så har det också varit för människan. Beteendet finns kvar för människor som lever nära naturen. Men i de västerländska städerna har något hänt. Det började med Franska revolutionen med stramare manlig klädedräkt fortsatte med det glada 20 talet och sen i den frigjorda efterkrigstiden. Här är det honorna som målar sig, smyckar sig och visar upp sig i parningsdanser medan hanarna betraktar och gör sina urval.