torsdag 8 oktober 2009

Människans 3 riken

Människan agerar utifrån 3 distinkta syften. Egoistiskt, Familjistiskt och Altruistiskt. Egoistiskt är att berika sig själv. Familjistiskt är att berika sina nära och kära och Altruistiskt är att berika allt annat än sig själv och sina nära. Det kan vara främmande människor, naturen, vad som man kan hitta på - utan egen vinning.

Egoismen kommer från Växtriket. Växterna är planetens största egoister. Familjismen från Djurriket ( däggdjur och liknande) och Altruismen från - vad återstår - Gudsriket?