torsdag 8 oktober 2009

Människans 3 riken

Människan agerar utifrån 3 distinkta syften. Egoistiskt, Familjistiskt och Altruistiskt. Egoistiskt är att berika sig själv. Familjistiskt är att berika sina nära och kära och Altruistiskt är att berika allt annat än sig själv och sina nära. Det kan vara främmande människor, naturen, vad som man kan hitta på - utan egen vinning.

Egoismen kommer från Växtriket. Växterna är planetens största egoister. Familjismen från Djurriket ( däggdjur och liknande) och Altruismen från - vad återstår - Gudsriket?

söndag 1 mars 2009

Skådespel i verkligheten

Det finns de som sysslar med skådespel i verkligheten och inte är sig själva utan spelar olika roller. Att bli utsatt för detta är att likna med psykisk tortyr. Skådespeleri hur bra det än utförs är ändå bara yta. Det kan aldrig gå in på djupet i personligheten, berör inte personens själ och blockerar den gnista av Anden som finns inom oss. Anden som gör människor så spännande, det som ger en fullkomlig kontakt människor emellan, kropp, själ och ande.

måndag 5 januari 2009

Satanism versus Gnostecism

Satanism är en ideologi som baseras på att maximera individens bästa. Egentligen evolutionens ideologi. Eftersom människan är en utpräglad social varelse så innebär satanism att gruppens bästa kan i vissa fall gå före individens, tex familjen eller andra sociala band men som till slut ändå premierar indivinden. Satanism är en materialistisk rörelse utan någon slags andlighet - enkelt utryckt Njut av livet - skit i andra.

Gnostecism eller Andlighet är en ideologi baserat på att människan förutom en kropp även har en andlighet, en gudomllg gnista isig. Denna gnista kan vara olika stark för olika människor, Gudomlighet är en slags högre livsform som premierar medmänsklighet och godhet. Gudomlighet är en annan slags kraft än evolutionen. Genom att bejaka denna kraft accepterar vi en ny väg för utveckling ett slags brott av evolutionen och det djuriska.

För att bli harmoniska människor måste vi bejaka både det gudomliga och det djuriska inom oss. Dvs Njut av livet men inte på bekostnad av andra människors lycka.