fredag 30 september 2005

Forntida civilisationer

Planeten Jorden är 4,5 miljarder år gammal. Den mänskliga civilisationen har endast funnits i ca 5000 år. Man har funnit lämningar av större forntida djur från 300 miljoner år vilket motsvaras av hela 3000 meter lager i berggrunden. Mänsklighetens lager skulle endast bli mellan 5 till 10 cm. För att fossil skall bildas krävs speciella omständigheter, att varelsen täcks snabbt täcks av lera, sand eller aska. Det är inte säkert att den nutida mänskliga aktiviteten kommer att sätta spår som fossil. En förbryllande upptäck är dock att man funnit fossiliserade mänskliga fotspår i samma lager som dinosauriespår åtminsone 70 miljoner år gammalt, långt före någon människa fanns. Kan det har funnits okända förhistoriska civilisationer av okända arter.

Planeten Jorden har genomgått 5 perioder av massdöd, mellan 80 – 98 % av alla arter dött under några år. I dessa lager har man funnits ökad koldioxidhalt och eller ökad svavelhalt. Kan det vara så att civilisationen vid en viss tidpunkt förstör livet på jorden pga ökad energikonsumtion. Är vi på väg att göra detsamma nu, är vi på väg mot den 6:e massdöden.

söndag 4 september 2005

Naturen bestämmer

Naturen har med orkanen Katrina än en gång visat att det är naturen som bestämmer på den här planeten. Människorna och speciellt Amerikanerna och George W Bush har allt för länge överkonsumerat planetens resurser. Nu slår planeten tillbaka och om vi inte förstår att vi måste hushålla med våra resurser kommer det att bli allt värre - i värsta fall kan vi orsaka planetens 6:e massdöd.