söndag 31 december 2006

Människor är kooperativa

Människor mår bäst av att vara tillsammans i mindre grupper säg 5 - 20 personer. Ensam är man inte människa och i ett för stort sällskap är man ingenting. I små grupper är man mest kreativ, utvecklar idéer och känner sig delaktiga i beslut. Detta är demokratins kärna. Den övre gränsen kan utsträcka sig till 50, 100 kanske max 2000 personer. Över detta blir det långt från besluten och människor känner sig frånvarande. Den kooperativa tanken som var så stark i början av 1900-talet startade som sådana små grupper i byarna runt omkring landet. Men med tiden blev rörelsen allt större och innehållet allt mer meningslöst.

Lönearbete är princip slavarbete där man lyder ägarens åsikter och målsättning. Detta mår varken anställda eller samhället bra av. En framtidstanke: Bäst vore om personer med samma målsättning kunde sluta sig samman i små kooperativa företag. Funkar inte idén så får man börja om från början i en annan konstellation. Ett skyddsnät måste finnas för alla. Om man kunde kombinera det lilla kooperativa företaget med effektiv produktion skulle man få det bästa av alla världar.

söndag 17 december 2006

Emapti och Altruism

Empati och Altruism, dvs att ha medkänsla för andra än den närmaste familjen eller klanen är förbehållet Människan. Fenomenet uppträder dock mycket sällsynt hos andra djur (Nu menar jag inte det utryck för närhet som sociala djur som hundar och hästar visar. De anser ju sina ägare vara en del av sin familj.) Är verklig empati och altruism ett evolutionens misstag eller en inblick i det gudomliga?

söndag 3 december 2006

Kampen mellan alltet och intet

I begynnelsen fanns allting -alltet. Någonstans däruti fanns en gnutta av ingenting -intet. Intet frigjorde sig i en enorm explosion. Intet expanderade universum medan alltet har försökt dra ihop rymden. Kampen mellan alltet och intet pågår alltjämt och däremellan finns smulorna från dem, bestående av stjärnor och planeter.

I nuläget ser det ut som det är Intet som kommer att gå segrande ur kampen och resultatet blir ett gigantiskt ingenting. Men någonstans däruti kan då fortfarande finnas kvar en gnutta av alltet.

Alltet = Den expanderande kraften i rymden - vacumenergin
Intet = Den sammanhållande kraften i rymden - mörka materian
Smulorna = Vanlig materia

söndag 26 november 2006

Julens röda färg

Julens huvudfärg är röd. En färg som brukar symbolisera blod, krig, offer samt sex och kärlek. Den kristna julens färg är vit som betecknar oskuld och födelse. Den röda färgen kommer från tomten.

Tomten spreds från Amerika av Coca Cola på 1930-talet. Innan var det Julbocken som delade ut julklapparna. Denne amerikanske tomte har sitt ursprung i den holländske julklappsutdelaren Sinterklaas (St Nicholas). Men han bar biskopskläder och var som andra biskopar vitklädd till julen? I sitt följe hade han dock djävulen, klädd i päls och luva med horn, som gav de stygga barnen spö med ris. De amerikanska tecknarna som skapade bilden av Santa i mitten av 1800-talet, gjorde honom först till en pälsförsedd figur och därefter med rock och luva.

Den röda luvan de satte på Santa har sitt ursprung i både den amerikanska och den franska revolutionen och kallas för frihetsmössan. Denna mössa har i sin tur ett antikt ursprung och bars stolt av frigivna slavar under Romarriket. Luvan var dock en religös symbol för Mithras-kulten, Kristendomens störste konkurrent en gång i tiden (ca 300 ekr). Kristendomen har lånat 25 december, de tre vise männen, och den rituella måltiden där man dricker Jesu blod från Mithras. Och just blodet är centralt i Mithrasdyrkan och den röda färgen på luvan är blodets röda färg.

Fastän kristendomen en gång i tiden tog över julens riter från Mithra, för att neutralisera denne, så har han återvänt som den rödklädde tomten. Tomten, som förvisso, också mycket påminner om gammelschamanen själv Odin.

Bild: De tre vise männen med Mithras luva

söndag 19 november 2006

Det man inte känner till (Dumheter folk säger 2)

Det man inte känner till mår man inte dåligt av, är ett utryck som brukar användas för att rättfärdiga ett fegt beteende.

Det är faktiskt tvärtom. Människan kommunicerar inte enbart med ordet, utan även på andra sätt; -sinnesstämning, kroppsspråk, hintar (you name it). Och om det är något som inte stämmer så skapar det en osäkerhet och oro, vilket den drabbade mår dåligt av. Sämre än ett ärligt men kanske tufft budskap.

söndag 29 oktober 2006

Framtidens maskiner

Maskiner måste ideligen repareras och uppdateras. Det vore bättre om maskinerna kunde göra det själva. Sånt finns redan nu, de kallas för djur. Evolutionen har inte lyckats framställa hjulet eller reaktionsdriften. Det vi behöver i våra fordon. Men det klarar säkert gentekniken.

Så i framtiden har vi levande bilar och flygplan som reparerar sig själva och föder upp nya versioner. Förr hade vi hästen i framtiden finns Thomas the Tank Engine.

söndag 15 oktober 2006

Djuret Människan

• Släktskap
Människan utgör tillsammans med Schimpansen och Bon-Bon-apan en egen släkt bland primaterna.
• Flocklevande
Djuret fungerar bäst i mindre grupper.
• Revir
Flocken upprätthåller revir gentemot andra flockar
• Hanarna styr
Flocken styrs av hanar. I viss mån förekommer det en rangordningen mellan djuren.
• Socialt liv
Vanligast formen av parbildning är monogami, vilket är ett undantag bland däggdjuren. Men det förekommer också andra former av parbildning.
• Sexualitet
Honorna är sexuellt aktiva hela året. Utövar också sex för att skapa sociala band mellan individerna
• Aggressivitet
Ett mycket aggressivt djur. Har utrotat mängder av djurarter, däribland konkurrerande hominoider
• Intelligens
Utan tvekan det mest intelligenta av alla djuren

söndag 8 oktober 2006

Den andliga människan

Andlighet är enkelt. Det krävs inga böner för att uppnå andlighet. Det krävs inga offerriter. Det behövs ingen meditation Det behövs inga kurser för att lära sig andlighet.
Att vara andlig är helt enkelt att visa medmänsklighet.

söndag 24 september 2006

4:a Närmaste åren

Ny regering men inte alltför stor skillnad i politiken?
3 saker:
Alliansens nya lågprismarkand för privata tjänster istället för utbildning. Kan nog funka för ungdomar, men för den stora skara av arbetslösa som är + 50?

Miljöpolitiken kan vi glömma.

Vi får hoppas att Rheinfeldt tystar de största virrhjärnorna fämst i folkpartiet som förespråkade svenskt deltagande i USAs krigsföring. Fast har de inte avgått än så kommer de att avgå pga det politiska spioneriet.

söndag 3 september 2006

De egentliga valfrågorna

Skulle vilja se en mer analyserande debatt inför valet.

• Analys av tidigare förd ekonomisk politik. Både på 80- och 90 talet hade vi perioder av högkonjunktur och arbetsbrist. Tredje vägens politik på 80-talet fungerade inte. Varför? 90-talets kännetecknades av Fastighets och IT-bubblorna som sprack. Båda dessa kriser ledde till nuvarande situation högkonjunktur och arbetslöshet.

• Arbetslösheten. 20 % av arbetsföra arbetar inte. Övriga jobbar ihjäl sig. Går det att lösa. Lönesänkning? Mindre ohälsa stress och dy? Arbetsdelning.

• Globaliseringen. Konkurrensen från utlandet gör att vi förlorar produktion som flyttas över till andra länder med billigare arbetskraft. Hur skall det hanteras Lönesänkning och välfärdssänkning eller minskad handel som också ger välfärdssänkning?

• Utbildning. Sverige utbildar allt mer fler högutbildade medan de nya jobben ökar mest i tjänstesektorn?

• Utrikespolitiken.
Världen kännetecknas av stora obalanser. Dessa leder till både krig och terrorism. Den största obalansen är USA och västvärldens konsumtion är mycket större i förhållande till egen produktion och befolkning. Hur hanteras Kina och Indiens frammarch och krav på större del av världens resurser. Demokratins utveckling?

• Miljöförstöringen
Allt mer av världens begränsande resurser förbrukas i rasande takt. Resultatet blir förödande för framtiden. Förgiftning av naturen, livsmedelsbrist och uppvärmning av planeten med naturkatastrofer som följd.

söndag 25 juni 2006

Fyra helger i var sin punkt av årscykeln

Midsommar är en av de fyra stora helgerna som borde vara en del av de allmänna helgdagar som är gemensam för alla oavsett religion. Dessa helger kunde ha 2 röda dagar och infalla exakt på knutpunkten i cykeln. Inte som nu nån dag efter eller före. I övrigt borde man fritt få disponera extra helgdagar.

De fyra är (årets datum):
Midsommar: 21 juni. Årets ljusaste dag. Färsk potatis och färska grönsaker. Borde vara svensk nationaldag.

Höstdagjämning: 23 september. Dag och natt lika lång. Sommaren är över och mörkret tar över. Nu kan man njuta av skörden från sommaren. Biffar och allehanda grönt.

Midvinter (Jul): 22 December. Årets mörkaste dag. Återfödelsens dag. Den inlagda matens tid.

Vårdagjämning. 20 mars. Årets egentliga start. Födelsens dag. Vintern är förbi eller slutet nalkas. Äggens tid.

Hagamannen, Knutby-pastorn och egoismen

Hagamannens illdåd är inte utryck för någon svart sida eller något sämre jag. Han är egentligen ganska lik en annan brottsling Knutby-pastorn. Båda anser sig stå över alla andra och har rätt att göra precis vad som faller dom in. Det viktiga är att inte bli upptäckt. Annars är fältet fritt fram. De är inte ensamma att tänka så utan denna egoismen har varit det sena 1900-talets religion. Det som skiljer dessa herrar från många andra utövare av egoismen är våldet. Där kan avsaknaden av skuld eller någon annan störning såväl fysisk som psykisk eller kränkning vara orsak. Men grundtanken är detsamma 1) sätt dig själv främst och skit i andra, 2) gör vad du vill, 3) det viktiga är att inte bli upptäckt.

Ångest

Hagamannens illdåd är inte utryck för någon svart sida eller något sämre jag. Han är egentligen ganska lik en annan brottsling Knutby-pastorn. Båda anser sig stå över alla andra och har rätt att göra precis vad som faller dom in. Det viktiga är att inte bli upptäckt. Annars är fältet fritt fram. De är inte ensamma att tänka så utan denna egoismen har varit det sena 1900-talets religion. Det som skiljer dessa herrar från många andra utövare av egoismen är våldet. Där kan avsaknaden av skuld eller någon annan störning såväl fysisk som psykisk eller kränkning vara orsak. Men grundtanken är detsamma 1) sätt dig själv främst och skit i andra, 2) gör vad du vill, 3) det viktiga är att inte bli upptäckt.

söndag 7 maj 2006

Urval genom parningsdanser

I naturen är det hanarna som är pråliga och visar upp sig i parningsdanser medan honorna betraktar och gör sina urval. Så har det också varit för människan. Beteendet finns kvar för människor som lever nära naturen. Men i de västerländska städerna har något hänt. Det började med Franska revolutionen med stramare manlig klädedräkt fortsatte med det glada 20 talet och sen i den frigjorda efterkrigstiden. Här är det honorna som målar sig, smyckar sig och visar upp sig i parningsdanser medan hanarna betraktar och gör sina urval.

söndag 30 april 2006

Den enande monarkin

Det har framförts tanken att kungen skulle kunna utgöra en enande figur i landet Sverige, ett land där klassklyftor och segregation mellan infödda och invandrande svenskar ökar. Visserligen flyter det i kronprinsessan Victoria indianblod och kanske också mulattblod. (Drottnings Silvias släktträd på mödernet är strippat på yrken, så det är svårt att avgöra). Men det skulle nog krävas att Victoria gifte sig med en fattig blatte för att för att den endräkten skulle kunna bli verklighet.

söndag 9 april 2006

Isplaneten Jorden och Venus

Jorden är egentligen en isplanet. Medeltemperaturen är nu ca + 15°. Men vi lever under en onormal tid. Det normala för Jorden är istiden. Istidsperioderna är 200000 år, medan den varma mellanistiden är ca 10 - 25000 år. Där är vi nu. Det normala är en medeltemperatur på + 5 på jorden. Halva jorden är istäckt och halva har det ganska kyligt, en isplanet.

Venus däremot skulle ha haft en medeltemperatur på +25°. Men det är istället +400° där. Någonting har hänt på Venus för ungefär 500 miljoner år. Kanske förstördes klimatet då. Märkligt är också att för 500 miljoner år sedan startade livet på allvar på Jorden med flercelliga organismer. Det gick 4 miljarder år innan livet tog fart på Jorden. Den för livet beydligt gynnsammare Venus kan ha utvecklat liv betydligt tidigare än Jorden. Men sedan hände något. Kanske livet på Venus skapade den globala uppvärmningen som ledde till en katastrof och venusianerna invaderade Jorden istället.

söndag 2 april 2006

Psykopater

Psykopater är människor utan samvete, utan inre stadga. De är på ett sätt mer djur än människa. De anser sig själva stå högt över andra människor som utgör rekvistita när de spelar skådespel i verkliga livet. Ofta är de charmiga och vältaliga och har stor människokännedom som de manipulererar för egen vinning.

De flesta psykopater blir inte brottslingar. Även om många brottslingar är psykopater. Man tror att kanske så många som 5 % av befolkningen har denna störning. Psykopater finns också överepresenterade bland chefer och bland konstnärliga och skapande yrken. Kanske kan dessa människor skapa lidande i sitt yrke utan att bli brottslingar. För det är just lidande för andra människor som en psykopat skapar där den drar fram.

Det här fenomenet borde man lära sig i skolan för att undgå att drabbas av det. Men nu för tiden finns ju dokusåporna som är ett sätt att lära ut Livskunskap.

Kränkta människor

Kränkta människor skapar en enorm kraft. En kraft som kan göra kränkta människor till vannsinniga människor. En aggressionion som får vanliga människor att bli brottslingar. Det kan även bli en politisk kraft. Revolutioner får sitt bränsle av kränkta människor.

Visserligen kan den kränkta människan använda kraften till något gott och kreativt. Många engagerade och skapande människor får sin kraft från kränkningar.

Men vi måste komma bort från ett samhälle där vi tillåter oss att kränka varandra. Vi behöver mer etik. Människor behöver tydligen lära sig hur man skall bete sig. Annars märks det hur nära släkt med apan vi är. Folk bli som djur. Skapa ett riktigt Livskunskpas-ämne i skolan där man får lära sig hur människan fungerar, vilka psykologiska mekanismer som finns och hur man skall bete sig.

måndag 20 mars 2006

Virus och DNA

Virus är ett märkligt ting, en bit dna-kod utan eget liv. Egentligen en bit programkod skulle man kunna säga. Kanske är det ett dna som rymt från en värdorganism, eller det blev över när livet tog sin början. Dna-kodens huvuduppgift är att reproducera viruset, men det behöver hjälp av en värdorganism. Den tar över dess celler och värdorganismen blir sjuk.

95 % av dna hos människan kallas för skräp-dna. Det är dna som inte har någon uppgift, som inte kodar något. Man vet inte vad dess funktion är? Här kan man spekulera. Det är mycket sällsynt med saker som inte betyder något inom biologin ( tom blindtarmen anses ha en funktion). Skräp_DNA är ju fortfarande ett dna fast det inte kodar protein. Kanske används dessa junk-dna till någon annan styrning av oss biologiska varelser? Kan någon ändra ens egenskaper.Vissa gener (grupp av dna) vet man kan stängas av under tiden . Virus kan vara ett sätt att kunna kontrollera varelserna på Jorden. Vem har intresse av det?

söndag 19 februari 2006

Talmystik

2 = Dualismen det onda mot det onda
3 = Treenigheten 1 + 1 blir faktiskt 3
7 = Antal planeter. Varje dags namn är en planet
9 = 3 * 3 helt enkelt - det fullkommliga
10 = Nutidens talbas
12 = Månaderna - Zodiaken
13 = det ofullkommliga - Zodiaken är inte fullkomlig
21 = De två viktigaste talen 3 * 7
39 = Piskrappen
42 = Nördarnas tal
100 = 10 * 10 också fullkomligt
153 = Fiskens tal
491 = Man kan bli förlåten 7 * 70 ggr dvs 490, men den 491 gången då kommer djävulen
666 = Vilddjurets tecken
2160 = Zodiakperioderna
5130 = 1 Baktun * 13, Mayas stortid. Nästa börjar 24 december 2012