fredag 1 januari 2010

Det händelserika 10-talet, Profetia Norrestrademus

Dollar försvinner som världsvaluta och därmed basen för USAs stormaktsvälde. USA:s tillgångar halveras. USA måste börja spara och inte bara konsumera. Hangarfartyg kommer att skrotas.

Kina blir världens stormakt. Kineserna har bundit till sig länder i tredje världen för sin råvaruförsörjning. Europa och USA blir lidande av det och blir fattigare världsdelar.

Indien blir nästa stormakt. Här finns en potentionell konflikt mot Kina. Var ska Indien få sina råvaror?
Var hamnar Ryssland med Sibiriens tillgångar? Även den fria världshandeln är hotat?

Risk för fortsatta råvarukrig. Kina, Indien, USA eller Kanske också Europa. Vart hamnar ett råvaruproducerande land som Sverige? Visserligen i EU. men kommer andra länder rycka i Sverige?

Oljan kommer att sina. Oljan är basen dels för USAs världsmakt dels för den muslimska fundamentalismen. (Det som hänt den senaste tiden är i princip export av Saudiarabisk fundamentalism. USA:s allierade.) Saudiarabien och andra oljeregimer lär falla. Ersätts av vad? Regimen i Iran är på fallrepet. Banar kanske väg för en sakta modernisering av Islam. Med oljans sinande minskar också den religiösa fundamentalismen.

I väst fortsätter sekulariseringen. Den ålderdomliga Kristendomen med sina motsägelsefulla dogmer minskar sitt grepp om människor trots behovet av religiös upplevelse. Humanismen har inte svar på alla frågor och den flummiga new-age-religionen är inget alternativ. Kanske kommer det något helt nytt. Vi har ju ett ny domedag 2012 enligt Maya-kalendern. Efter det skall en ny tid starta.