söndag 31 december 2006

Människor är kooperativa

Människor mår bäst av att vara tillsammans i mindre grupper säg 5 - 20 personer. Ensam är man inte människa och i ett för stort sällskap är man ingenting. I små grupper är man mest kreativ, utvecklar idéer och känner sig delaktiga i beslut. Detta är demokratins kärna. Den övre gränsen kan utsträcka sig till 50, 100 kanske max 2000 personer. Över detta blir det långt från besluten och människor känner sig frånvarande. Den kooperativa tanken som var så stark i början av 1900-talet startade som sådana små grupper i byarna runt omkring landet. Men med tiden blev rörelsen allt större och innehållet allt mer meningslöst.

Lönearbete är princip slavarbete där man lyder ägarens åsikter och målsättning. Detta mår varken anställda eller samhället bra av. En framtidstanke: Bäst vore om personer med samma målsättning kunde sluta sig samman i små kooperativa företag. Funkar inte idén så får man börja om från början i en annan konstellation. Ett skyddsnät måste finnas för alla. Om man kunde kombinera det lilla kooperativa företaget med effektiv produktion skulle man få det bästa av alla världar.

söndag 17 december 2006

Emapti och Altruism

Empati och Altruism, dvs att ha medkänsla för andra än den närmaste familjen eller klanen är förbehållet Människan. Fenomenet uppträder dock mycket sällsynt hos andra djur (Nu menar jag inte det utryck för närhet som sociala djur som hundar och hästar visar. De anser ju sina ägare vara en del av sin familj.) Är verklig empati och altruism ett evolutionens misstag eller en inblick i det gudomliga?

söndag 3 december 2006

Kampen mellan alltet och intet

I begynnelsen fanns allting -alltet. Någonstans däruti fanns en gnutta av ingenting -intet. Intet frigjorde sig i en enorm explosion. Intet expanderade universum medan alltet har försökt dra ihop rymden. Kampen mellan alltet och intet pågår alltjämt och däremellan finns smulorna från dem, bestående av stjärnor och planeter.

I nuläget ser det ut som det är Intet som kommer att gå segrande ur kampen och resultatet blir ett gigantiskt ingenting. Men någonstans däruti kan då fortfarande finnas kvar en gnutta av alltet.

Alltet = Den expanderande kraften i rymden - vacumenergin
Intet = Den sammanhållande kraften i rymden - mörka materian
Smulorna = Vanlig materia