söndag 18 maj 2008

Den ultimata sannolikheten

Sannolikheten att det är en slump att fysikens lagar fungerar så att partiklars och strålnings sammansättning kan leda till stjärnor och vid dem planeter som det kan utvecklas liv på och där människor kan uppstå är: NOLL.Den finns helt enkelt inte.Allt kunde ha formats på ett nästan oändligt antal annat sätt.Men det har det inte. Det finns två möjligheter. Antingen har någon (Gud) lagt allt till rätta så att det skall funka eller så existerar det multiuniversum med oändligt antal variationer på fysikens lagar, partiklars sammansättning och därmed livsformer.