torsdag 22 augusti 2013

Tvärtom vänster och höger

För hundra år sedan, i början av nittonhundratalet och ända fram till 1970-talet var vänstern tillväxtorienterad. Överproduktion var frälsningen . Genom överproduktion av varor och tjänster skulle man få låga priser och alla människor skulle kunna tillgodose sina behov. Den massiva produktionen gjorde marknaden helt enkelt onödig.

Överproduktionen var motorn i den socialistiska ekonomin som skulle ge en överlägsen tillväxt jämfört med de kapitalistiska marknaderna som var tvungen att ta hänsyn till kostnader och inte hade samma stordriftsfördelar. Kapitalisterna slösade samtidigt bort resurser på improduktiva handlingar som reklam och utdelning av resurser till aktieägarna vilka till stor del förslösade resurserna på onödig lyx.

Miljöfrågan var under samma tid närmast att betrakta som nått som högern var intresserad av. Överklassen hade ledig tid som man ville tillbringa i vackra landskap. Jakten var sedan länge ett överklassnöje. Turismen hade startat och den vackra naturen passade överklassen bättre än de slamrande städerna. Här kunde man slösa med tid och pengar. Tillväxt var inte primärt. Det viktiga var att allt var som förut. Utvecklingen skall vara moderat.

Numera värnar vänstern om naturen och högern vill ha tillväxt till varje pris. Överproduktionen är helt bortglömt Vänster höger tvärtom är det nu.


Gustav Klutsis Sovjetisk avantgardistisk propagandist. Mördad av Stalin 1938.