måndag 29 augusti 2016

Europeiska Federationen


Europa är trots varierad geografi med skilda kulturer och språk egentligen ett enda land. Bästa formen borde vara en Europeisk Federation som socialister drömde om vid förra sekelskiftet. Med 700 miljoner invånare skulle det ändå vara mindre än Indien på 1200 miljoner invånare och Kina med 1300. I denna scenario har jag antagit ett Europa utan Sibirien. Sibirien är ändå speciellt med starka ekonomiska, geografiska och delvis kulturella band till övriga Asien. 

Indelningen är gjord främst efter ekonomiska, och geografiska strukturer i första hand och kulturella, historiska och språkliga hänsyn i andra hand. Områdena är mellan 5-30 miljoner invånare. Totalt blev det 55 delstater. Namnen borde sättas efter tongivande historiskt namn inom regionen.

Ekonomisk regional indelning är fördelaktig på grund av relativt lika ekonomiska förutsättningar och potential. Det finns samma klimatologiska, ekologiska och geologiska förutsättningar. Den tekniska utveckling är på likartad nivå , skattesättning kan också vara utformad på samma sätt. På vissa ställen kan en sammanslagning av ett rikare väst/nordligt område med ett fattigare östt/sydligt område ge inledande problem, men de ekonomiska geografiska fördelarna på längre sikt för en sådan sammanslagning överväger.

Tanken är också att allt eftersom utvecklingen ändras kan också regionernas gränser kunna ändras, tex att regioner delas eller slås samman Någon del inom en region skall också kunna  byta region.

Huvudstaden är lagt efter den befolkningsmässiga mittpunkten och hamnar då i  Passau i sydöstra Tyskland. Den europeiska huvudstaden Eurotopia kommer att ligga i ett vackert läge vid floden Inns sammanflöde i Donau. Eurotopia blir en federal region.

Huvudstaden