onsdag 26 oktober 2016

Styrkeförhållanden i världen

Det råder en allmän vilsenhet över länders storlek och styrka. Man kan mäta ett lands styrka på olika sätt. Ett är befolkningens storlek. Ett annat är den ekonomiska styrkan genom bruttonationalprodukten (BNP, på engelska GNP). Ett tredje sätt är den militära styrkan mätt i de årliga militärutgifterna.

I figuren visas befolkningen i mörkblått och mätt i miljoner invånare, BNP i grönt och militärutgifter i rött. Båda mätt i miljarder US dollar.

Befolkningsmässigt dominerar Kina och Indien. Kina är 2,7 ggr större än EU, 4,3 ggr större än USA och 9,7 ggr större än Ryssland. EU är 1,6 ggr större än USA och 3,6 ggr större än Ryssland. 

EU är satt som norm grafiskt sett med lika stora cirklar för befolkning som för BNP. USA utmärker sig med att ha den största BNP per capita: 56 tusen USD, EU har 32 tusen, Ryssland 9 tusen, Kina 8 tusen och Sverige 50 tusen.  Här ser man att Ryssland är en ganska perifer stat jämfört med EU men framförallt jämfört med USA.

Militärutgifterna i världen domineras av USA som är 1,3 ggr större än  EU, 2,6 ggr större än Kina och 2,4 ggr större än Ryssland. EU är 2,4 ggr större än Ryssland. Däremot räknat militärutgifter per BNP är Ryssland högst med 5% Jämfört med USA 3,3%. EU 1,5% och Kina med 2%. 


USA försörjs av sin viktigaste handelsvara dollarn. Den betalar både negativ handelsbalans och militärutgifter. Vi är alla med om att försörja USAs ekonomi. Skulle dollarn försvinna som handelsvaluta torde militärutgifterna halveras och BNP minskas betydligt. Figuren: USA No Dollar Effect. Omställningen skulle sannolikt även leda till en recession som skulle påverka USAs ekonomi ännu mer.


måndag 29 augusti 2016

Europeiska Federationen


Europa är trots varierad geografi med skilda kulturer och språk egentligen ett enda land. Bästa formen borde vara en Europeisk Federation som socialister drömde om vid förra sekelskiftet. Med 700 miljoner invånare skulle det ändå vara mindre än Indien på 1200 miljoner invånare och Kina med 1300. I denna scenario har jag antagit ett Europa utan Sibirien. Sibirien är ändå speciellt med starka ekonomiska, geografiska och delvis kulturella band till övriga Asien. 

Indelningen är gjord främst efter ekonomiska, och geografiska strukturer i första hand och kulturella, historiska och språkliga hänsyn i andra hand. Områdena är mellan 5-30 miljoner invånare. Totalt blev det 55 delstater. Namnen borde sättas efter tongivande historiskt namn inom regionen.

Ekonomisk regional indelning är fördelaktig på grund av relativt lika ekonomiska förutsättningar och potential. Det finns samma klimatologiska, ekologiska och geologiska förutsättningar. Den tekniska utveckling är på likartad nivå , skattesättning kan också vara utformad på samma sätt. På vissa ställen kan en sammanslagning av ett rikare väst/nordligt område med ett fattigare östt/sydligt område ge inledande problem, men de ekonomiska geografiska fördelarna på längre sikt för en sådan sammanslagning överväger.

Tanken är också att allt eftersom utvecklingen ändras kan också regionernas gränser kunna ändras, tex att regioner delas eller slås samman Någon del inom en region skall också kunna  byta region.

Huvudstaden är lagt efter den befolkningsmässiga mittpunkten och hamnar då i  Passau i sydöstra Tyskland. Den europeiska huvudstaden Eurotopia kommer att ligga i ett vackert läge vid floden Inns sammanflöde i Donau. Eurotopia blir en federal region.

Huvudstaden

lördag 25 juni 2016

Sveaborg kapitulerade aldrig

Jag har lagt till ett nytt alternativt scenario utifrån Fredrik Lindströms program att Sveaborg inte kapitulerade. Det blev ändå en fred med Ryssland men enbart efter den gräns som Ryssarna var ute efter. Övrig Finland blev fortfarande en del av Sverige. Det här scenariet kunde ha påverkat finska inbördeskriget 1918. Det splittrade Finland hade fått svårt att forma en egen stat 1918.