söndag 24 september 2006

4:a Närmaste åren

Ny regering men inte alltför stor skillnad i politiken?
3 saker:
Alliansens nya lågprismarkand för privata tjänster istället för utbildning. Kan nog funka för ungdomar, men för den stora skara av arbetslösa som är + 50?

Miljöpolitiken kan vi glömma.

Vi får hoppas att Rheinfeldt tystar de största virrhjärnorna fämst i folkpartiet som förespråkade svenskt deltagande i USAs krigsföring. Fast har de inte avgått än så kommer de att avgå pga det politiska spioneriet.

söndag 3 september 2006

De egentliga valfrågorna

Skulle vilja se en mer analyserande debatt inför valet.

• Analys av tidigare förd ekonomisk politik. Både på 80- och 90 talet hade vi perioder av högkonjunktur och arbetsbrist. Tredje vägens politik på 80-talet fungerade inte. Varför? 90-talets kännetecknades av Fastighets och IT-bubblorna som sprack. Båda dessa kriser ledde till nuvarande situation högkonjunktur och arbetslöshet.

• Arbetslösheten. 20 % av arbetsföra arbetar inte. Övriga jobbar ihjäl sig. Går det att lösa. Lönesänkning? Mindre ohälsa stress och dy? Arbetsdelning.

• Globaliseringen. Konkurrensen från utlandet gör att vi förlorar produktion som flyttas över till andra länder med billigare arbetskraft. Hur skall det hanteras Lönesänkning och välfärdssänkning eller minskad handel som också ger välfärdssänkning?

• Utbildning. Sverige utbildar allt mer fler högutbildade medan de nya jobben ökar mest i tjänstesektorn?

• Utrikespolitiken.
Världen kännetecknas av stora obalanser. Dessa leder till både krig och terrorism. Den största obalansen är USA och västvärldens konsumtion är mycket större i förhållande till egen produktion och befolkning. Hur hanteras Kina och Indiens frammarch och krav på större del av världens resurser. Demokratins utveckling?

• Miljöförstöringen
Allt mer av världens begränsande resurser förbrukas i rasande takt. Resultatet blir förödande för framtiden. Förgiftning av naturen, livsmedelsbrist och uppvärmning av planeten med naturkatastrofer som följd.