onsdag 21 november 2012

Honnörsbord är viktigare än honnörsord

Riktiga honnörsord är: Kunskap, öppenhet, ödmjukhet, äkthet, förlitan, innehåll men verkligheten är allt för ofta: Dumhet, skvaller, falskhet, fördomar, yta.

Det borde vara självklart att man diskuterar och hanterar frågeställningar eller problem utifrån kunskap, men tyvärrär är det inte så. Allt som oftast styr lathet, tror-sig-veta och slentrian diskussionen och handlandet. Det allmänna kunskapsläget är dåligt och därmed blir det allt för ofta så att dumheten som styr.

Ett bra sätt att mäta problem i en organisation är att mäta skvallret. I riktigt dåliga organisationer låter man skvallret vara styrsystemet.

För att dölja dessa verkliga honnörsord skapar man en yta helst som är välpolerad och lyxig och eftersom dumheten är förhärskande är det många som går på det. Honörsbord är viktigare än honnörsord.

söndag 18 november 2012

Bevarandefilosofi

1975 fick Marinen ett telefonsamtal från Visingsö. Det var klart för leverans. Det blev nej tack till den beställning man gjort 180 år tidigare. Man hade varit förutseende och bevarat en resurs för framtiden. Det var färdigväxta raka ekar till master beställningen gällde.

Man kan aldrig veta vad den teknologiska utvecklingen kommer att se ut i framtiden därför är det meningslöst att bevara resurser som idag är värdefullt och tro att dessa också kommer att nyttjas i framtiden.


Raka ekar till master på Visingsö.