söndag 18 november 2012

Bevarandefilosofi

1975 fick Marinen ett telefonsamtal från Visingsö. Det var klart för leverans. Det blev nej tack till den beställning man gjort 180 år tidigare. Man hade varit förutseende och bevarat en resurs för framtiden. Det var färdigväxta raka ekar till master beställningen gällde.

Man kan aldrig veta vad den teknologiska utvecklingen kommer att se ut i framtiden därför är det meningslöst att bevara resurser som idag är värdefullt och tro att dessa också kommer att nyttjas i framtiden.


Raka ekar till master på Visingsö.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar