måndag 15 november 2004

Två typer av människor

Det finns två typer av människor; om någonting blir fel tänker typ A, Det är inte mitt fel, det är ditt fel och typ B tänker det är mitt fel. Det är nog vanligare med Typ A.

onsdag 3 november 2004

Kina världens nya supermakt

1500 miljoner kineser vill nog ha mer av världens resurser som nu till stor del förbrukas av 290 miljoner boende i USA. Redan nu håller Kina på ta över som den ekonomiska motorn i världen. Man kan märka det på de höga olje- och råvarupriserna. Om 10 år har Kina tagit över som världens stormakt. Man kan då vänta sig mer kamp om de begränsade resurserna i världen. Frihandeln kan kollapsa vilket kan till ett tredje världskrig om världens begränsade resurser.