måndag 5 januari 2009

Satanism versus Gnostecism

Satanism är en ideologi som baseras på att maximera individens bästa. Egentligen evolutionens ideologi. Eftersom människan är en utpräglad social varelse så innebär satanism att gruppens bästa kan i vissa fall gå före individens, tex familjen eller andra sociala band men som till slut ändå premierar indivinden. Satanism är en materialistisk rörelse utan någon slags andlighet - enkelt utryckt Njut av livet - skit i andra.

Gnostecism eller Andlighet är en ideologi baserat på att människan förutom en kropp även har en andlighet, en gudomllg gnista isig. Denna gnista kan vara olika stark för olika människor, Gudomlighet är en slags högre livsform som premierar medmänsklighet och godhet. Gudomlighet är en annan slags kraft än evolutionen. Genom att bejaka denna kraft accepterar vi en ny väg för utveckling ett slags brott av evolutionen och det djuriska.

För att bli harmoniska människor måste vi bejaka både det gudomliga och det djuriska inom oss. Dvs Njut av livet men inte på bekostnad av andra människors lycka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar