fredag 20 juni 2003

Om själen...som jag ser det

Själen, är något vi delar med andra levande varelser. Vi har fått hushålla med en liten del av den globala själen, vi fick den när vi föddes och vi ger den tillbaka när dör, men den finns alltid levande – i det förflutna, i nuet och i framtiden.

Hur vet vi att själen finns…
Det är att känna samhörighet med allt levande.
Det är att känna känslan av kärlek till allt levande.
Det är att känna tillit till tillvaron.
Det är godheten inom oss.
Själen är motsatsen till jagets egoistiska drivkraft.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar