söndag 26 juni 2005

Kyrkan och dogmerna

Det är konstigt att intresset för kyrkan och kristendomen minskar i samhället när samtidigt intresset för andlighet och livsåskådning ökar, vilket man inte minst ser på alla chatt-sidor på internet. Kristendomen borde vara överlägset när det gäller kärleksbudskapet och moraliska (i positiv bemärkelse) ställningstaganden gentemot hedendom och flummighet i de nyandliga rörelserna. Jag tror att det till del beror på kristendomens många dogmer som upplevs som stolligt och förlegat och kan leda till konstiga åsikter. Hit räknar jag: jungfrufödelsen, treenigheten, Jesu gudomlighet (samma natur som fadern) Augustinus arvsynden, stora delar av GT –fruktan för Gud etc. Många av dessa dogmer är uråldriga och bestämdes utifrån allt annat än andligt tänkande. Exempelvis bestämdes Jesu gudomlighet på kyrkomötet i Nicea är 325. Mötet leddes och styrdes av den romerske kejsaren och översteprästen i Sol Invictuskulten Konstantin. Han dyrkade även sin egen fader som gud och för honom var det naturligt att människor kunde bli gudar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar