söndag 3 februari 2008

Den gyllene regeln

Behandla andra människor som du vill att andra människor skall behandla dig. Denna mening kallas för den gyllene regeln och brukar anses som kristendomens kärna (Matt. 7:12), men den är inte unik för kristendomen utan regeln finns i många andra religioner och filosofier. De äldsta vi känner till är Sokrates i Grekland 400 f kr och Konfucius i Kina 500 f kr. Jag har inte hittat tankegången i sk naturreligioner, asatron och liknande, utan regeln verkar ha tillkommit i civiliserade samhällen. Rätta mig om jag har fel.

Den kristna varianten kan härledas från Sokrates. Sokrates lärljunge Antisthenes, kynikernas upphovsman förde tanken vidare. Denna filosofi har inget att göra med nuvarande tolkning av ordet, dvs cynism. Kynikerna kom att få sitt centrum i Alexandra i Egypten. Här fanns också en stor judisk befolkning. En känd judisk filosof var Filon (25 f kr) som var kyniskinspirerad och hade ett budskap som liknande den senare kristendomen.

I Gallilén verkade en kynisk-judisk grupp som sammanfattade den kyniska läran i ett antal teser som numera går under benämningen Q. (källa). Dessa judiska kyniker är en av 5 till 6 grundelement som bildat kristendomen. Numera finns visdomsorden som en del av Lukas- och Matteusevangelierna, talet på slätten respektive bergspredikan, gyllene regeln finns i Matteus. Kynikerna var för övrigt långhåriga, enkelt klädda och förordade ett spartanskt leverne i egendomsgemenskap. Låter det bekant?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar