söndag 29 juli 2012

Terror och fjäsk

Bild från Allposter

I naturens värld, i djurriket upprätthålls en ordning, en metod som ytterst syftar till artens överlevnad och spridning. Naturen är enkel. Metoden är terror och fjäsk.

Den finns en ledare som terroriserar de andra djuren i flocken för att ledarens vilja ska gälla. Ledaren bestämmer var flocken ska vara, hur den ska agera och ledaren äter först och bäst samt är den som parar sig. De andra fjäskar för att hamna väl i gunst hos ledaren. Det är rövslickeri i ordets bokstavliga betydelse. Den som fjäskar mest hamnar närmast i rang, får äta näst bäst, etc. Parning ör oftast uteslutet för andra än ledaren. Ofta har man en hackkyckling som står lägst i rang och som alla terroriserar. Är det någon som bryter mönstret dödas denne. Smärre skillnader finns mellan olika djurarter och det kan skilja lite mellan hane och hona samt vissa undantag finns alltid men i huvudsak funkar det så här i djurvärlden.

Djur har ingen själ, ingen medvetenhet men de har känslor. De kan utrycka känslor över när de mår bra när de mår dåligt. Aggressivitet och fjäsk är känslobaserat.

Allt det här har vi människor ärvt från naturen. I mångt och mycket handlar vi och skaffar oss åsikter utifrån känslor. Ledare som styr med terror finnsa allt från statsmän till den lokale chefen och fjäsk är ju ett vanligt beteende. Däremot finns förnuft och empati hos människor. Det härstammar inte från djuren och naturens värld utan kommer från något helt annat!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar