lördag 26 september 2015

Svenska flaggor som kunde ha varit


Den svenska republikens flagga är en variant av den franska revolutionsflaggan. Det är inte helt omöjligt att republiken kunde ha införts om attentatet 1792 mot Gustav III hade lyckats fullt ut eller Sverige dragits med i 1848 års revolutionsvåg. Flaggan finns dokumenterad på 1900-talet. Tyvärr har jag ingen källa på det. Den franska flaggan står som förebild. Rött byts mot den svenska gula färgen. I den här versionen har den franska mörkblå färgen ersatts av den svenska klarblå. Vitt kan ses som en svensk färg då den används används som inofficiell nationalfärg i sportsammanhang: skidåkning tidigare också gymnastik och friidrott.


Republikens Sveriges flagga på Nationalarenan Friends

Om Sverige blivit en Sovjetrepublik vilket inte är allt för osannolikt skulle den Svenska rådsrepublikens flagga kunna se ut som nedan. Sovjets symbolspråk var ekonomiskt och den gröna och gula färgen symboliserar skogsbrukets gröna guld och gruvindustrin symboliserat med gult, guldets gula färg. Den gula färgen kan också ses som ett arv från svenska korsflaggan. Den blå färgen väljs bort eftersom det symboliserar Kungadömet och den Svenska historiens blåklädda Karoliner och som orsakat så mycket lidande både för den svenska befolkningen som för folken runt Östersjön.


En alternativ kunde ha varit ett mönster i flaggan som också var populärt bland Sovjetiska symbolmakare. Skogsindustrin kan symboliseras av ett barr-mönster. Eftersom det är svårt med komplicerade gröna mönster mot rött kan man ha lagt granskuran mot en vit bakgrund som symboliserar den ljusnande och ädla framtid som Socialismen innebär. Vitt som också är nationalfärg för svenska skidåkare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar