lördag 29 oktober 2005

Gnostikerna skapade kristendomen

Gnostikerna var religiösa människor som levde vid vår tideräknings början. De satte kunskapen i centrum. De skapade visdom om hur man skall leva för att bli lycklig och nå frälsning. Ungefär samma diskussioner som förs idag. För att sprida sina kunskaper skapade de berättelser som gestaltade sina idéer. En sådan var berättelsen om en frälsare Jesus Kristus. Men ordet vart till kött. Människorna började tro på att det hela hade skett på riktigt. Och en ny religion hade fötts, kristendomen. Läs mer om gnostikerna och kristendomens ursprung i den utmärkta boken: Den Jesus som inte fanns av Roger Viklund.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar