fredag 3 juli 2015

Blått utspätt blod


De framträdande blåa blodådrorna indikerar på kunglig härstamning. En lämplig Drottningregent?

Monarkins idé är att kungar och drottningar är speciellt utvalda människor. De är blåblodiga och har unika ärftliga egenskaper som gör de lämpade att regera över den enformiga massan. Det blåa blodet som symbol kommer från de ljushyade Goterna som regerade i Spanien på 500-700 talet. De väl synliga blå venerna i den ljusa huden är grunden till metaforen.

Bernadotterna härstammar dock från den enahanda massan, från den franske revolutionsmarsalken Jean Baptiste Bernadotte som ändrade sitt namn till Karl Johan när han blev utsedd till svensk kronprins. Hos honom fanns inget blått blod men hans ättlingar har genom ingifte av företrädesvis tyska furstar fått en ansenlig mängd furstligt blod i sina ådror och en lite mindre mängd kungligt blod. Men den senaste giftermålen har avsevärt tunnat ut det blåa blodet.

Prinsessan Estelle har minst furstligt och kungligt blod ända sedan Oskar I . som hade hade 0 % kungligt eller furstligt blod i sig. Estelle har 6,4% kungligt och 17,6% furstligt blod i sina ådror. Resten 76 % är från samma rödblodiga bonndtölpar som vi alla andra. Vi borde återgå till Goterna och den med mest synligt blått blod får bli kung.

Bernadotterna
Kunglig andel är ej särskild angiven utan ingår i den furstliga andelen:
Karl IV Johan 0 % furstligt blod
Oskar I / Karl XV 0 % furstligt blod
Oskar II 50 % adligt blod
Gustav V 50/25 % furstligt /adligt blod
Furstligt / adligt sammanslaget:
Gustav VI Adolf 87 % furstligt blod
Gustav Adolf 94 % furstligt blod
Även redovisning av kungligt blod:
Karl XVI Gustav 24 % kungligt och 75 % furstligt blod (Högst av alla)
Victoria 12% kungligt och 36 % furstligt blod
Estelle 6% kungligt och 17 % furstligt blod.Äkta blåblodingar. Hästskokrabban (Dolksvans) töms på sitt blåa blod vilket används i medicinskt forskning, för krabbans unika immunförsvar vilket kan ge botemedel mot sjukdomar som är resistenta mot mot penicillin och andra mediciner. Efter tömningen släpps de fria, men alla överlever inte denna behandling.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar